Utbrändhet – en förklaring av vad, vem och varför

Att exakt karakterisera vad begreppet ”utbrändhet” innebär är inte helt enkelt. Framförallt eftersom det används slarvigt och slentrianmässigt i alla möjliga sammanhang för att beteckna vitt skilda saker. Det har också blivit något av ett modeord att kalla sig för utbränd. Inte sällan hör man personer som ”brände ut sig” förra veckan, men nu har vilat ett par dagar och känner sig bättre.

Enligt min mening är detta själva motsatsen till utbrändhet. Snarare karakteriseras utbrändhet av att vara ett tillstånd som inte går att vila sig ifrån; i alla fall inte inom en överskådlig framtid.

I detta finns givetvis indivduella skillnader och olika grader av utbrändhet. Det finns personer som kan vila sig tillbaks under loppet av ett par månader, men det finns också personer som aldrig kommer tillbaka i ”gammalt slag”, hur länge man än vilar.

Vila är ett centralt begrepp i sammanhanget.

Man skulle kunna säga att ”graden” av utbrändhet står i direkt paritet till hur man reagerar på vila. En allvarligt utbränd individ kommer att kräva extremt lång vila för att överhuvudtaget känna sig lite bättre, medan en annan person känner sig betydligt bättre efter ett par veckors vila och stressfrihet.
Varför blir man utbränd?

Det finns många olika teorier för de bakomliggande mekanismerna till utbrändhet. En är dock återkommande bland samtliga ”experter”. Utbrändhet föregås alltid av en längre periods stress utan varaktig vila.

Stress kan ha många ansikten. Det kan vara jobbrelaterad stress, som sannolikt är den vanligaste. Men också relationerelaterad stress och överhuvudtaget stress som är förknippad med olika slags presationskrav.

Nu ska det också påpekas att stress inte är en farlig i sig själv. Stress är egentligen varken positiv eller negativ. Det är bara kroppens nedärvda sätt att anpassa sig och samla kraft för krävande situationer.

Stress kan alltså både vara bra och dåligt. Den kan stimulera och ge oss extra kraft, men den kan också suga musten ur oss.

Den stora faran med stress, och när den ligger i farozonen att resultera i utbrändhet, är när den blir långvarig. Pågår den stressiga situationen länge utan någon vila emellan, rubbas balansen mellan de nedbrytande och återuppbyggande krafterna.

Detta gör kroppen mer skör, mottaglig för sjukdomar, och allmänt svagare att tackla mer stress. Långvarig stress slår också på sikt ut kroppens naturliga regleringssystem, bland annat systmet som styr hormonerna för vila och uppvarvning.
Symtom på utbrändhet

Utbrändhet kan alltså ge allvarliga fysiska komplikationer och är ett tillstånd att ta på högsta allvar. Förutom försvagat immunförsvar, allmän trötthetskänsla och ett virrigt hormonsystem som utsöndrar alldeles för mycket kortisol och andra stresshormoner, kan utbrändhet också ge allvarlig psykosomatiska besvär.

Exempel på dessa är panikångest, social fobi, agorafobi och depression.

Här följer ett par andra vanliga symtom på denna sjukdom:

  • Extrem trötthet eller utmattning som inte ger vika trots att man vilar
  • Svårt att sova
  • Ökad känslighet för infektioner
  • Problem med magen
  • Instabilt känsloliv, ”lynnig”.
  • Nedstämd, utbrändhet följs ofta av depression, så kallad utmattningsdepression
  • Oförmåga att sortera tankarna och planera inför framtiden
  • Yrsel
  • Tunnelseende
  • Svårt att koncentrera sig och sitta still – kan inte ”slappna av”.

Vem blir utbränd?

”Endast den som brinner blir utbränd” heter det.

Det ligger mycket sanning i det uttrycket eftersom det krävs en långvarig form av ”prestationshets” och stress för att bli utbränd.

Utbrändhet har också kallats för ”duktighetens förbannelse”. Det innebär att de som riskerar att bli utbrända är personer som till varje pris vill vara duktiga och prestera. Det är ingen tillfällighet att denna folksjukdom är extra utbredd inom yrkesgrupper där kraven på prestation är stora: såsom lärare, poliser och inom sjukvården.

Rent generellt brukar man säga att de som bli utbrända på många sätt är arbetsgivarens dröm. Duktiga, plikttrogna, engagerade och ansvarstagande, på gränsen till självutplånande.

En återkommande gemensam faktor för individer som drabbas av utbrändhet är oförmågan att säga nej och sätta gränser. Vilket kan bottna i såväl konflikträdsla som ambitionen att alltid vilja prestera lite mer, och lite bättre, än andra.

Det är också detta drag av extrem prestationsinriktning som gör att vissa individer hamnar i farozonen för utbrändhet.

När kroppen signalerar att den behöver vila, när stressen hopar sig dag efter dag, så är duktighetsivraren alldeles för upptagen med att prestera och vara duktig, för att lyssna på kroppens signaler.