Tvångsproblem, OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

OCD är inget annat än den engelska benämningen för tvångsproblem, och står för Obsessive Compulsive Disorder.

För att förstå vad tvångsproblem innebär, behöver man först definiera vad som avses med ”tvång”. Vad gäller OCD handlar detta problem om ett inre tvång som på ett eller annat sätt bottnar i ångest.

Tvångsproblem innebär följaktligen att man ”använder” sig av vissa typer av tvångstankar och tvångshandlar för att lätta på sin ångest. Det är ångesten som är källan till tvångsproblem, och för att komma till rätta med tvångstankar och tvångstankar, så måste man behandla ångesten.

Ibland uttryckts åsikter om att en individ med tvångssyndrom själv har valt sitt beteende för att få en ”särbehandling” i sociala sammanhang. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för en sådan åsikt.

Tvärtom är personer med tvångssyndrom väldigt medvetna om sitt säregna beteende, men kan likväl inte sluta. Ångesten är helt enkelt för stor och för svår att hantera.

En viktig poäng i sammanhanget är att om man är anhörig till en individ med tvångsproblem, så kommer man bara att göra saken sämre om man skuldbelägger personen. Gör inte det. Det förvärrar bara situationen och skapar mer ångest för den drabbade.

Vad innebär tvångsmässighet?

Det är när en person utför handlingar av ett pockande inre tvång som de blir tvångsmässiga. Detta innebär att man inte kan styra över dem med viljans hjälp eller åtminstone bara till viss del. För att man ska känna sig lugn och förhindra ångestkänslor har man ett behov av att göra vissa saker – eller, alternativt, undvika att göra vissa saker.

Rent konkret kan det innebära att man varje kväll måste kolla så att dörren är låst minst sju gånger. Att begränsa en tvångshandling kan då innefatta att man bara tillåter sig själv att kolla dörren tre gånger. Eller en gång.

Men bara att tänka tanken att begränsa sina handlingar kan leda till så svår ångest och oro hos den drabbade att den tar sig fysiska uttryck, såsom illamående, svettningar och förhöjd puls.

Många står därför inte ut med ångesten, och utför istället sina handlingar. Då infinner sig vanligen ett tillfälligt inre lugn. Men endast till nästa ritual med tvångshandlingar måste utföras.

Tvångstankar – vad är det?

Tvångstankar är tankar av stark oro, ängslan och ångest som inte bottnar i en händelser eller situation, det vill säga som inte är ”befogade”. Ofta är det samma slags tankar och oro som återkommmer.

När det blir riktigt jobbigt går tankarna inte att avleda, utan måste kanaliseras genom tvångshandlingar.

Tvångstankar kan påtagligt störa förmågan att fungerar ”normalt”, det kan bli svårt att utföra vardagliga sysslor och göromål, inte minst då man är högst medveten om sitt beteende, och skäms för det.

Här följer ett par exempel på vanliga ”teman” för tvångstankar kan yttra sig:

 • Att älta obehagliga saker om och om igen, att inte kunna släppa taget om dem
 • Att oroa sig för att man kommer göra något farligt, som att hoppa ut från fönstret
 • Att tvivla på om man minns rätt. Stängde jag av spisen? Stängde jag av strykjärnet? Tänk om huset brinner ner? Och att älta detta om och om igen, trots att man egentligen vet att man drog ur kontakten till strykjärnet.
 • Att fantisera om diverse hemska händelser och att man själv spelar en central och negativ roll i händelseförloppet
 • Tvångshandlingar – vad är det?

  Tvångstankar mynnar ofta ut i tvånghandlingar. Handlingarna syftar till att lätta på den ångest och oro som tankarna ger upphov till.

  Det kan röra sig om att man flera gånger på rad kollar så att dörren verkligen är löst eller att lampan i köket verkligen är släckt.

  Det låter kanske inte så märkligt, så gör vi alla då och då, men den som utför tvångshandlingar litar aldrig på sig själv, vilket leder till att handligarna utförs om och om igen.

  Tvångshandlingar behöver inte vara något som märks. Det kan även röra sig om inre tankar som en person måste gå igenom för att ta kontroll över
  situationen.

  Exempel på tvånghandlingar kan vara:

  • Att tvätta sig om och om igen. Att maniskt rengöra sig själv eller sin omgivning flera gånger varje dag
  • Att rabblla siffror i olika kombinationer och strukturer för att undkomma faror eller lindra sin ångest
  • Att kontrollera något om och om igen, som till exempels att dörren är låst