Social ångest – den vanligaste fobin

Detta slags ångest brukar vanligen betecknas som ett slags förstadie, eller en ”lättare form”, av social fobi. Social ångest är sannolikt den vanligaste typen av ångest, man räknar med att omkring hälften av befolkningen har en eller annan typ av social ångest.

Sannolikheten är dock stor att denna siffran är ännu större och att de allra flesta människor någon gång kommer att känna social ångest.

I en undersökning från USA så frågade man ett stort antal människor vilken deras största rädsla var.
Nummer ett på listan kom ”att hålla tal inför folk”.
På andra plats kom döden.

Man kan lite skämtsamt säga att denna undersökning visade att en del människor hellre dör, än håller tal inför andra.

Ett vittnesmål om hur omfattande och stark social ångest kan vara.

Symtom på social ångest

Problemen, ångesten, innebär sålunda en rädsla inför olika former av sociala kontakter och aktiviteter.

Det kan vara allt ifrån att vara rädd för att göra bort sig när man spelar hockey, till att känna ångest över att bjuda ut en person på dejt eller det vanligaste: att hålla ett tal inför folk.

Rädslan kan göra att den drabbade personen får stark ångest inför varje sådan situation. Vanliga sympton är, förutom den starka oron, att man blir svettiga om händernaoch lite ”skakig” och spänd.

Det som skiljer social ångest från social fobi är dock att den förstnämde vanligtvis går att övervinna; att individen kan ”ta sig samman” och utföra de sociala aktiviteterna trots sin ångest.

Inte sällan försvinner ångesten när den sociala situationen väl är iscensatta. Det är inte speciellt vanligt att social ångest utlöser panikattacker eller paniksyndrom, men det kan inte uteslutas om den sociala ångesten blir långvarig, och upplevs som svår att kontrollera eller överbrygga.