Separationångest – om symtom och behandling

När man har problem att lämna sitt hem eller får ångest utan en viss person eller anhörig som man alltid behöver ha vid sin sida, talar man att personen ifråga lider av seperationsångest. Precis som namnet avslöjar för personen svår ångest om du behöver skiljas från närstående personer under en kortare eller längre tid.

Somliga personer kan uppleva ett starkt obehag över att behöva lämna hemmet på egen hand, eller också kan de drabbas av svår hemlängtan och upplever stark ångest över att behöva vara hemifrån.

En individ med separationsångest upplever också en panisk rädsla över att de ska drabbas av en svår sjukdom eller olycka om de inte befinner sig i hemmets trygghet eller tillsammans med sina närstående, trygga personer.

För att man ska diagnosticera separationsångest ska man ha tre eller fler symptom på följande lista:

  • Känna stark oro när man lämnar sitt hem eller skiljer sig från någon man är fäst vid
  • Känna stark oro för att förlora en närstående eller att de ska skadas
  • Känna stark rädsla för att man själv ska utsättas för något hemskt som gör att man inte träffar sina närstående igen, som att man ska bli kidnappad eller råka ut för en olycka
  • Inte våga vara ensam hemma
  • Inte våga sova ensam
  • Ha återkommande mardrömmar som handlar om separation
  • Vägra gå i skolan eller till andra platser utanför hemmet
  • Klagar över fysiska symptom såsom magsmärtor, huvudvärk eller illamående/kräkningar.

Det är inte helt ovanligt att personer med svår separationsångest utvecklar panikattacker eller paniksyndom, sannolikt som en följd av den stress som separationer ger upphov till.

Separationsångest är en allvarlig diagnos och det behövs professionell hjälp för att behandla den. Exempelvis har KBT visat sig vara en effektiv behandlingsmetod.