Posttraumatiskt stresssyndrom – PTSD

Detta är en typ av ångest som kan drabba individer som upplevt svåra händelser, till exempels efter krigsupplevelser, efter att man bevittnat ett mord, en svår olycka, våld, efter våldtäkt, tortyr eller misshandel.

Kort sagt: Posttraumatiskt stressyndrom kan utvecklas efter att man har varit med om en riktig svår upplevelse.

Det är vanligt att man möter detta begrepp i sammanhang av asylsökande som varit med om tortyr eller andra fruktansvärda krigsupplevleser.

Begreppet är däremot inte enbart relaterat till krig, denna slags ångest kan uppstå även efter andra händelser, som att man blivit hotad till livet, varit med om en trafikolycka eller blivit misshandlad

Triggas ofta av påminnelser om traumat

Ångesten kan göra sig påmind under en lång tid. Vanligt är att den svåra händelsen återupplevs om och om igen, både i vaket och i sovande tillstånd. Den kan slå till när som helst. När man tittar på tv och ser liknande händelser eller när man berättar om händelsen.

Men också situationer som på något sätt påminner och symboliserar händelsen. Det kan vara subtila saker som en speciell lukt eller ett visst ljud, men även ändra synintryck och symboler som kan förknippas med händelsen.

Individer som lider av PTSD försöker medvetet undvika allt som kan väcka ångest.

Man blir vaksam och uppmärksam på människor runt omkring sig som man upplever som ett hot eftersom man tror att de kan göra en illa. Om man till exempels ska gå ut och handla kanske man koncentrerar sig mer på vad människorna runtomkring gör, än fokuserar på att uträtta sina egna ärenden.

Detta är förstås extremt stressande för kropp och själ, att ständigt vara ”på vakt” och se hot i sociala sammanhang gör kroppen stel och spänd.

Man har därtill svårt att hitta glädje i livet, inte ens i sådant man förut älskade att göra, vilket leder till att man blir mer och mer isolerad – och riskerar depression. Såväl paniksyndrom, såsom agorafobi och andra sociala fobier kan följa i spåren av Posttraumatiskt stressyndrom.

Symtom på PTSD

Här följer en lista med några av de vanligaste symptomen för PTSD:

  • En specifik händelse återupplevs om och om igen
  • Mardrömmar
  • Stark ångest och obehag inför situationer som liknar eller påminner om händelsen
  • Ett medvetet undvikande av allt som har med den traumatiska situationen att göra: tankar, känslor, platser, personer, aktiviteter och att överhuvudtaget prata om vad som har hänt.
  • Minnesförlust av vissa delar i händelsen
  • Stark känsla av likgiltighet eller alienation inför andra människor
  • Minskat intresse för aktiviteter som tidigare kändes roliga eller intressanta
  • Likgiltighet inför framtiden. Vill inte planera eller skapa några förväntningar, vare sig i en relation eller på jobbet
  • Sömnsvårigheter, irritation, utbrott av plötsligt ilska, koncentrationssvårigheter och en ständig ”vaksamhet”
  • En ihållande känsla att döden är nära, att man snart inte kommer att finnas mer