Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

När ångestkänslorna är allmänna, generaliserade, utan något specifikt ”objekt”; när det med andra ord inte är kopplade till en specifik situation eller händelse utan beror många olika aspekter i den drabbades liv, så brukar man tala om att personen lider av ett generaliserat ångestsyndrom.

Denna diagnos innebär bland annat att den drabbade ofta sover dåligt eller oroligt, blir trött på dagtid eller är så spänd jämt och ständigt att detta resulterar i diverse fysiska åkommor.

Oron och ångesten kan gälla vad som helst, handla om helt vardagliga situationer, men också om framtiden eller händelser i ens bakgrund. Det är därför som det kallas för ”generaliserad” ångest.

Oro över ”vanliga” saker

Vanligt är också att man ständigt oroar sig för föräldrarna eller att någon annan närstående ska separera eller förvinna (på så vis finns vissa likheter med separationsångest), att ekonomin ska bli sämre – och vilka jobbiga konsekvenser detta kan tänkas få.

Men man oroar sig också över stora världshändelser såsom naturkatastrofer och krig. På många sätt är Generaliserat ångestsyndrom en ångest över saker och händelser som alla människor oroar sig över. Det är bara det att hos en person som lider av GAD, så har denna oro och ångest en benägenhet att ta över personens liv och påverka det i ytterst negativ riktning; ofta med diverse fysiska åkommor som följd.

Symtom och hjälp

Vanliga symptom av GAD är oro, irritation, rastlöshet och en kropp som alltid är spänd. Detta leder i sin tur till koncentrationssvårigheter och inte sällan sömnsvårigheter. Olika undersökningar pekar på att så många som fyra till procent av alla svenskar lider av GAD.

Man brukar räkna med att ungefär 3 procent av alla barn har GAD, men det är inte alltid helt solklara skiljelinjer mellan vad man kallar för ”överdriven ängslighet” och Generaliserat ångestsyndrom.

Oavsett är detta en ångest som man behöver professionell hjälp för att hantera och behandla – exempelvis via Kognetiv Beteende Terapi.