Depression – om symtom, beteende och behandling

Det finns många typer och definitioner av depression som sjukdom.

Kännetecknande för en depression är att den varar betydligt längre än normal sorgsenhet och melankoli, med tydliga känslor av hjälplösthet, hopplöshet, apati och handlingsförlamning.

En av mina bekanta, som tagit sig upp ur en årslång depression, gav mig en mer färgstark defintion:

”Depression är att befinna sig i helvetet och vara säker på att det inte finns någon väg därifrån. Till slut tror man att helvetet är evigt och synonymt med ditt liv”

Symtom på depression

I begreppet deprimerad inryms mängder av olika symtom. Dessa varierar också från individ till individ. Här följer en punktlista över några av de vanligast förekommande:

Dina känslor kännetecknas av:

 1. sorgsenhet, lynnighet och dysterhet
 2. lättrettlighet. Du känner dig ofta ur form för att klara av vardagliga bestyr.
 3. skuldkänslor och självanklagelser. Du tycker inte att du duger.
 4. odefinierbar ångest. Du vet inte varför, men du uppleveler ofta ångest.
 5. Oro. Enkla uppgifter eller vanliga situationer gör dig ängslig och orolig.
 6. Förtvivlan och hopplöshet. Vad du än gör så släpper inte känslan av hopplösthet.
 7. Oförmåga att känna glädje. Det som tidigare gjorde dig glad och tillfredställd, känns ”meningslöst”.

Dina tankar kännetecknas av:

 • överdriven självkritik, du tänker på dig själv som värdelös
 • självanklagelser, allt jobbigt i ditt liv är bara ditt eget fel
 • negativa förväntningar på framtiden, ”allt kommer gå åt helvete ändå…”
 • att det är både svårt och meningslöst att ta beslut
 • bristande koncentrationsförmåga

Ditt beteende kännetecknas av:

 • social isolering och passivitet
 • brist på energi och motivation. Aktiviteter som du tidigare sett fram emot känns nu meningslösa

Din fysiska hälsa påverkas med:

 • dåliga kostvanor; ingen apitet eller hetsätning och överkonsumtion
 • minskat intresse för kroppslig närhet och sex
 • dåliga sömnvanor
 • en känsla av att ständigt vara ”krasslig”

Olika typer av depression – reaktiv, kronisk och manodepressiv

Att klassificera varför en depression uppstår är extremt komlicerat och skiljer sig från individ till individ.

Här följer några av de vanligaste typerna av depression.

# Reaktiv depression
Detta slags depression är vad den låter som: en reaktion på en viss händelse eller situation av traumatisk karaktär. Man kan också definiera det som en hel serie av händelser och svårigheter som successivt lett fram till depressiva tillståndet.

Kännetecknande för en reaktiv depression är att om man går till ”roten av problemet”, det vill säga löser den bakomliggande problematiken, så löser man också depressionen. Cirka hälften av alla som drabbas av panikångest kommer också att lida depression på ett eller annat sätt; i detta avseende är depressionen sålunda en reaktion på panikångesten.

Behandlas ångesten med framgång, så kommer också depressionen att försvinna.

# Kronisk depression
Om man drabbas av en kronisk depression är denna grundad i svårigheter att tackla sin livssituation, dålig självkänsla eller andra negativa och destruktiva tankar som har rötter i barndomen.

Individer som lider av kronisk depression brukar vara överdrivet självkritiska. Det finns massor av symtom förknippade med denna typ av depression, men det vanliga är en alltid påtaglig känsla av pessimism och hopplöshet.

# Manodepressiv sjukdom
Manodepressiva individer växlar mellan tillstånd av depression och mani. Under den maniska fasen blir man hyperaktiv och känner sig omåttligt upprymd och liksom ”hög” på livet.

Detta slags tillstånd är mycket mer intensivt än vanliga känslor av glädje och lycka. Det är också en sinnesstämning som inte påverkas av yttre händelser. Den maniska fasen kan ta slut abrupt, men djup depression som följd. Unden den depressiva fasen är symtomen svåra.

Social isolering, självförakt och självanklagelser är vanligt förekommande.
Depression och panikångest

Det finns inga exakta siffror. Men det flesta undersökningar har visat att ungefär hälften av alla som lider av panikångest också går in i periodvisa depressioner. För vissa rör det sig om veckor av depression, för andra om mer långvariga tillstånd, månader, ibland år.

Depressionen har också en tendens att förvärras av de skam-och skuldkänslor som är förknippade med att lida av panikångest. Många försöker dölja sin ångest, skyla över den på olika sätt, samtidigt som man isolerar sig alltmer i hemmet för att undvika situationer där panikattackerna exponeras för andra människor.

Både isoleringen, rädslan och skammen kan leda till en ond cirkel. En situation där man undviker alla slags sociala aktiviteter – sånt som tidigare var det roliga i livet. Vilket ytterliga spär på depressionen.

På så vis samverkar ångesten, den sociala isoleringen (agorafobin) och depressionen till att eskalera lidandet och känslan av hopplöshet.

För de allra flesta som blivit deprimerade och isolerade i kölvattnet av panikångest, brukar depressionen hävas om panikångsten blir bättre – eller helt försvinner.

Därför är det så viktigt att ta panikattacker på allvar och lägga stor vikt vid att dessa faktiskt går att behandla och bli fri ifrån.

Det finns dock ett fåtal fall då depressionen är huvudproblemet och panikångesten är mer sekundär. Då är det extra viktigt att söka professionell hjälp mot depressionen.