Apati

Långvarig ångest kan ta sig uttryck i form av ett slags total apati, som kan medföra allvarliga symptom. Apatin kan gå så långt som att den drabbade förlorar kontakten med flera av sina grundläggande kroppsliga funktioner, såsom hunger, reaktioner på smärta eller liknande funktioner som är viktiga för att överleva.

Apati är på så vis också ett ytterst allvarligt tillstånd, inte minst eftersom det inte går att påverka med den medvetna viljan.

Om paniksyndrom är en kroppslig reaktion på långvarig stress som mynnar ut i en extrem kroppslig ”aktivitet” kan apati förstås som en rekation på samma slags negativ stress; bara det att kroppen reagerar med att ”stänga av” istället för att slå på larmet.

Men det rör sig egentligen bara om två olika sätt att berätta att något inte står rätt till.

Apati uppstår inte ur tomma intet. Inte plötsligt, utan efter en längre tid gradvis försämring. Det kan röra sig om flera olika föregående symtom och diagnoser som resultetar i apati.

Allt ifrån huvudvärk, sömnproblem, mardrömmar, PTSD, aggression, självmordsförsök, depression till en social fobi som fortsätter förvärrar, eller panikattacker, oförmåga att gå i skolan, oförmåga att leka eller att äta och dricka.

Kan bli livshotande

Fysiskt sett kan apati bli livshotande. Inte minst eftersom det kan leda till en oförmåga att äta och dricka.

Apati leder därför ofta initialt till vätskebrist, som i sina symptombild liknar svår diabetes. I samband med detta tillkommer ett svälttillstånd och kroppsförtvining som kan bli livshotande.

Detta tillstånd benäms också som depressiv devitalisering och har i media uppmärksamats flera gånger i samband med asylsökande flyktingbarn.

Vid allvarlig, ihållande apati krävs alltid professionell vård.