KBT – Kognetiv Beteende Terapi

KBT är namnet på en behandlingsform som visat sig bra resultat för personer med panikångest. KBT är vanligtvis en så kallad korttidsterapi, vilket innebär att man behöver lägga någonstans mellan 10-20 gånger hos terapeuten där ni tillsammans försöker kartlägga, behandla – och bota – din panikångest. Vi ska framöver titta lite närmare på vad denna behandling innefattar, och vad som är själva grundprinciperna i Kognetiv Beteende Terapi.

Grundar sig i inlärningsteori

KBT har sin grund i den så kallade inlärningsteorins principer. Dessa principer grundar sig i sin tur i idén om att våra mänskliga beteenden, och de symtom dessa ger upphov till, är resultatet av ett många gånger upprepat mönster av reaktioner på omständigheter i vår omgivning.

Eller enklare uttryckt: vi kan utveckla dåliga vanor, dåliga beteenden för att hantera stress, och dessa kan i sin tur ge upphov till besvärande symptom – däribland panikångest.

Men om vi nu kan lära oss dåliga vanor, så kan vi också lära om. Avlärning och inlärning är på så vis centrala i KBT.

En viktig del i behandlingen är så kallad fobiträning, det vill säga att gradvis exponera sig för de situationer där man känner sig extra sårbar och ångestfylld.

Genom detta slags gradvisa exponering och systematiska avsensitivisering programmerar man successivt om sina upplevleser, och ”lär kroppen” att hantera rädslan, men målsättning att helt eliminera den.

Distraktionstekniker och tillämpad avslappning

Distraktionstekniker är en annan viktig del av KBT. Dessa tekniker innebär att man i situationer där man känner sig orolig lär sig tänka på ett sätt som avleder tankarna och ångesten.

Tillämpad avslappning är en annan hörnsten i traditionell KBT. Dessa tekniker innebär att du lär dig sänka dina stresseskalering i jobbiga situationer.

Tillämpad avslappning är intimt sammanvävd med distraktionstekniker på så vis att de går ut på att snabbt och enkelt sänka din mevetandenivå i situationer där du är rädd för att få en panikattack.

Idealt så lär man sig att snabbt, och helt tyst för sig själv, gå ingeom varje kroppdel och känna hur man successivt slappnar av. Tanken är att under denna process ta bort den stress och spänning som ger bränsle åt panikångesten.
Fungerar KBT mot panikångest?

Som med så mycket annat är det individuellt hur man svarar på en viss form av behandling mot panikånest oavsett om det handlar om medicin mot panikångest eller en psykologiskt betingad behandling som KBT. Jag har själv genomgått ett program med 15 veckors KBT. Resultatet var att jag lärde mig mycket, men var fortfarande inte redo för att verkligen, både känslomässigt som kroppsligt, gör upp med min panikångest.

Problemet för min del var att jag under denna period hade svårt att fokusera på programmet, samt att det kostade mig 800 kr per session – ett faktum som gjorde mig stressad. Ekonomi är en realitet och en faktum som inte går att ”tänka bort”. Och alla har inte budget att lägga 15000-20000 kr på en professionell KBT-behandling.

Men har du pengarna, och känner dig tillräckligt ”redo”, så kan KBT vara ett en väg mot att bota din panikångest.

Mina reservation mot KBT är följande:

  • resultatet av KBT för att bota panikångest beror väldigt mycket på den enskilda terapeutens kompetens. Alla har inte tillräckligt med erfarenhet av panikattacker för att ge bra hjälp.
  • kan bli kostsamt. En behandling går loss på någonstans mellan 400-1000 kr per session.
  • tycker att den del tekniker inte är fokuserade på att bota panikångest, utan mer att ”behandla” den, vilket inte fungerade för min del. Samtidigt är detta en stegprocess som ser olika ut för alla individer