Xenofobi

Begreppet Xenofobi betyder ungefär ”rädsla för främlingar” och grundar sig i överdriven ångest och rädsla för okända och främmande personer utan att man har några logiska argument varför.

Xenofobi gäller alltså inte personer som man redan känner eller som man faktiskt vet om kan vara aggressiva eller obehagliga.

Det gäller helt främmande personer som man aldrig har träffat, aldrig har pratat med, och som inte har gjort – så vitt man själv vet – någon annan människa något ont.

En sjuklig rädsla för det okända

På många sätt kan man beskriva Xenofobi som ett sjuklig rädsla och ångest inför det okända, det obekanta.

Det kan inbegripa personer från andra länder och kulturer, individer med annan etnisk bakgrund eller hudfärg, men också personer som bara bär andra kläder eller pratar ett annat språk.

Allt som känns avvikande och främmande är objekt för denna form av fobi.

Undersökningar har visat att Xenofobi är relativt enkelt att behandla och ofta tacklar man problemen på samma sätt som annan slags fobiträning. Helt enkelt genom en kombination av logiskt resonemang i samband med att man får konfrontera och tackla sina rädslor i små doser, som ökas allt eftersom.

Det kan dock ta längre tid att komma till rätta med sin Xenofobi, då den är mer komplex och utan exakt situation/objekt om man jämför med exempelvis höjdfobi eller eller olika slags djurfobier.