Sväljfobi – starkt obehag inför att svälja

Att lida av sväljfobi innebär i korthet att man känner ett starkt obehag inför att svälja, antingen fast eller flytande föda. Rädslan bygger på att man fruktar att det man sväljer ska fastna i halsen och att man då ska kvävas till döds.

Många som lider av sväljfobi har först uppfattat att man har ett rent fysiskt problem med att svälja, men då läkerundersökningen konsteterat att man inte har några fysiska hinder, kvarstår ändå fobin och rädslan.

Den bakomliggande orsaken till sväljfobi är i de allra flesta fall att man satt något i halsen och då blivit mycket rädd. Sväljfobi drabbar därför när som helst i livet.

Vanligt med ritualer och tricks för att klara sig

En person som lider av sväljfobi förstår att det är nödvändigt att äta för att överleva och skaffar sig vanligen en uppsättning ritualer och ”tricks” för att få i sig föda. Det vanligaste är att man vill undvika ”torr” mat som bröd, pasta eller pizza – även att ta medicintabletter upplevs som oerhört ångestfullt. Ofta väljar man då fil, soppa eller annat flytande föda istället för fast.

Ett givet följdproblem med att bara inta flytande föda är att man lätt går ner i vikt och blir undernärd.

Men sväljfobi kan också innebära att man istället har problem med flytande föda. En strategi kan då vara att man doppar sitt bröd i vätska eller på andra sätt får i sig vätska via fast föda. Vanliga följdproblem med denna typ av sväljfobi är vätskebrist och återkommande urinvägsinfektioner.
Kan vara kopplat till andra fobier

Sväljfobi kan också vara kopplat till en rad andra fobier – eller rättare sagt ”hämta näring” från andra fobier och psykolgiska problem.

Det finns till exempels ett vederlagt samband mellan rädslan att svälja och panikångest. Då man är rädd för att svälja kan man få panik och tro att man ska dö.

Det finns också uppenbara kopplingar till social fobi, vilket yttrar sig i rädslan att sätta i halsan under en offentlig middag och på så vis göra bort sig.

En del pekar också på att sväljfobi kan vara en form av PTSD-störning, eftersom de allra flesta lider av denna fobi som en konsekvens av en traumatisk upplevelse.

2 sätt att behandla sväljfobi

Att behandla sväljfobi går vanligen ut på två saker.

För det första att eliminera de katastoftankar som föregår själva sväljandet – det vill säga att något ska fastna, att man ska kvävas till döds – men också beteendet under själva sväljandet.

Att svälja är en naturlig kroppsfunktion. Den skasålunda ske per automatik, inte föregås av någon ”analys” eller något specifikt tänkande, varför behandlingar i mångt och mycket handlar om att släppa den onödiga kontrollmekanism som sväljfobiker utvecklat.