Social Fobi & behandling av social fobi

Social fobi är ett samlingsnamn för ångestkänslor inför sociala situationer där man upplever sig kritiskt granskad, uttittad eller att man är rädd för situationer där man kommer ”göra bort sig”, bli genrerad eller på andra sätt förnedras.

Individer som drabbas av social fobi kan exempelvis uppleva svårigheter att vistas i större folksamlingar, i affärer eller att stå i kö.

En social fobi kan å ena sidan vara generell och innefatta många olika situationer eller vara helt specifik för en särskild (eller några stycken) situationer. Detta skiljer sig från individ till individ.

Då social fobi är en väldigt stark rädsla för sociala sammanhang, är problematiken avhängig ”sammanhang” som involverar andra människor.

Det är inte ovanligt att social fobi hänger samman med en social funktionsnedsättning. Många uttrycker rädsla för negativa omdömen från andra. De mest återkommande symtomen är stark ångest och ett ständigt behov av att kunna fly från sociala situationer.

Det finns också starka kopplingar mellan social fobi och andra sjukdomstillstånd såsom depression, agorafobi och panikångest, men även ”svårare” ångestproblem och personlighetsstörningar.
Hur kan man behandla social fobi?

Att lida av social fobi är inget att skämmas för. Faktum är att detta är en av de vanligaste yttringarna av ångest som finns.

Man räknar med att ungefär 15 procent av den svenska befolkningar lider av social ångest i någon form, och att upp till 40 procent uttrycker en oro och ångest över att vistas i sociala sammanhang.

Det finns alltså gradskillnader, men om du upplever att din sociala fobi återkommande hämmar ditt liv, ska du söka professionell hjälp.

Behandlingarmetoder såsom KBT och likande har visat sig vara väldigt lyckade, men vad som fungerar är förstås individuellt. En bra början är alltid att medvetandegöra sina problem genom att göra en enkel lista över hur det yttrar sig i vardagen.

Var ärlig mot dig själv. Skriv ner alla situationer du tycker är jobbiga och tänk igenom hur mycket detta hämmar dig.
Social fobi och panikattacker

Får du panikattacker av sociala sammanhang och/eller känner dig deprimerad är det hög tid att söka hjälp. Mycket av den behandling som är effektiv för att bota panikångest fungerar även för att komma till rätta med social fobi. Ibland är gränserna för vad som är vad, och vad som trigger ett visst beteende, väldigt flytande.

Att ta tag i sina problem genom att erkänna dem och påbörja en behandling kan därför leda till att du botar såväl din panikångest, som din sociala fobi och depression.