Kräkfobi

Att vara drabbad av kräkfobi betyder i princip två saker. Dels att man tycker det är extremt obehagligt att kräkas själv, men också att titta på, eller vara i närheten, när någon annan kräks.

Det är förvisso inget konstigt att man tycker det är en smula äckligt med att kasta upp, eller bevittna någon annan göra det. Skillnaden är dock att en kräkfobiker inte bara tycker det är äckligt, utan synnerligen ångestfyllt och otäckt.
Ett utstuderat undvikande beteende

Kräkfobiker utvecklar ofta ett undvikande beteende. Om man är rädd för att andra ska kräkas så undviker man helt enkelt de platser eller situationer där sannolikheten är som störst att detta sker.

Exempelvis pubar och diskotek på lördagskvällarna. Det kan även innebära att man alltid skannar av sin omgivning noga i offentliga sammanhang och försöker kartlägga om någon ser sjuk eller illamående ut.

Om man till exempels hör att någon varit magsjuk gör man allt för att undvika kontakt med den personen.

Kräkfobi kan också vara kopplat till olika slags tvångsbeteenden och ritualer, som att tvätta händerna alldeles för många gånger om dagen, eller att man aldrig tar andra människor i hand när man hälsar.

Överhuvudtaget är man besatt av att kontrollera sin omgivning i syfte att undvika allt som kan orsaka kräkningar, baciller inte minst.

Kräkfobi kan behandlas effektivt med exempelvis KBT eller liknande metoder, såsom fobiträning, där man stegvis möter sin rädsla.