Injektionsfobi – rädsla för att ta sprutor eller blodprov

Att lida av injektionsfobi betyder att man får stark ångest av att ta sprutor eller blodprov.

Egentligen är det kanske inte så konstigt. Att ta sprutor gör ju ont. Vilket gör detta till en av få fobier som till viss del grundar sig i rädslan för en reell fysisk smärta.

Injektionsfobi kan innebära att man tycker både själva ”sticket” är obehagligt, men vissa tycker också att det är svårt att se blodet (jämför med blodfobi).

Att ha injektionsfobi kan vara ett betydligt handikapp. Dels vill man inte ta några sprutor, ge blodprov eller vaccinera sig om man ska resa utomlands eller ta vaccin mot något annat.

Injektionsfobi är alltså svårt att förena med sjukdomar och vanliga hälsokontroller, vilket naturligtvis är synnerligen problematiskt.

Ofta en traumatiskt upplevelse som är orsaken

Många som lider av injektionsfobi beskriver att källan till obehaget är en traumatiskt händelse som man absolut inte vill uppleva igen. Ofta handlar det om en upplevelse som barn. Det kan till exempels röra sig om första gången man ska ta blodprov eller ett annat stick i fingret eller armen.

Kanske var det sjuksköterskan som inte tog barnets oro på allvar, och försöker lugna med den vanliga ”det gör inte ont”. Och även om det är subjetivt hur man upplever smärta, så gör det ont att ta en spruta – lite eller mycket. Problemet är att denna förvissning om att ”det inte gör ont” kan leda till att barnet misstror läkaren eller sjuksköterskan.

Nästa gång det är dax för en spruta blir barnet hysteriskt, kanske med följd av att en förälder eller sjuksköterska håller fast barnet och tvingar det att ta sprutan. Och så är traumat ett faktum. Mot denna bakgrund är det inte speciellt konstigt att man sedan försöker göra allt för att undvika sjukhus.

En sådan upplevelse kan i sin tur bilda en ond cirkel av panik och aggression i samband med nya sjukhusbesök. Om man, trots att man vägar, ändå tvingar till en situation där man måste ta en spruta, är det inte ovanligt att man gråter, skriker och på alla sätt försöker visa att man inte vill.

Detta beteende kan förstås vara extremt tålamodsprövande för den som ska ge sprutan – och gör såklart hela processen mycket svårare. Vilket kan leda till nytt tvång, och nya trauman. Det blir sålunda en ond cirkel där man känner sig kränkt och upplever ännu en misslyckad situation.

Behandlas med goda resultat!

Många undersökningar har visat att behandlingar utan tvång, där man stegvis lär patienten att utsätta sig för det obehagliga, ger mycket goda resultat. Meningen är att patienten sjålv ska få utsätta sig för stick och provningar i den takt man själv klarar av, till skillnad mot vanliga provningar där man inte har något mandat att påverka.

Man konfronteras på så vis med sprutor och stick, ofta först genom att terapeuten sticker sig själv innan patienten gör det. ofta räcker det med ett eller två behandlingstillfällen innan patienten får i uppgift att gå till en sjuksköterska för ett stick i vanlig sjukhusmiljö.

Resultatet av dylika behandlinar brukar vara mycket goda. I en undersökning som gjordes på 50 patienter med injektionsfobi klarade drygt 80 procent att gå till sjuksköterskan bara en vecka efter behandlingen.