Höjdfobi

Det ska först och främst påpekas att höjdfobi per definition inte är detsamma som att tycka det är obehagligt att vara upp på höga höjder. Att inte känna sig helt bekväm och avslappnad om man behöver klättra högt upp i träd, eller att titta ner från en hög höjd på ett hustak, är inte att lida av höjdfobi.

Det är snarare helt normalt. En människa som inte erfar ett visst mått av ”varningssignaler” uppe på höga höjder tillhör definitivt inte normen, eftersom hela syftet med obehaget är att vi ska akta oss för att trilla ner. En normal överlevnadsinsikt med andra ord.

Lider man av fobi för höjder, eller ”höjdskräck” som det ofta kallas för, så går man överhuvudtaget aldrig upp på en höjd. Man undviker med andra ord allt vad höga höjder vill säga.

Det kan gälla allt ifrån att gå ut på en balkong, åka hiss, kliva upp på en stege, till att känna stark ångest när man åker över en bro i bilen eller att titta på höga höjder på TV. Vissa tycker också det är extremt jobbigt att hälsa på någon som bor högt upp i ett hus eller att gå nära ett fönster i ett höghus.

Symtom som är vanliga

Vanliga symtom av höjdskräck är att man upplever:
– stark känsla av obehag och ångest
– yrsel
– illamående
– hjärtklappning

På många sätt är symtomen av höjdfobi inte helt olikt en panikattack. Yrseln leder till att man blir rädd för att svimma eller tappa kontrollen – och följaktligen att man ska ”falla” eller ”hoppa”.

För den som drabbas av höjdskräck blir dessa upplevelser oerhört obehagliga och ångestfyllda, vilket leder till att man framöver gör allt för att undvika höjder. Spontant låter det kanske inte som en speciellt svår uppgift, men som nämnt är det inte bara när man klättrar i berg som höjdfobi ”slår till”.

Det kan ju handla om mycket mer vardagliga situationer än så. Exempelvis kanske man medvetet kör långa omvägar med bilen för att undvika en bro – eller kanske man struntar i att åka alls.

På så sätt kan höjdfobi leda till en påtvingad social isolering eller andra tråkiga konsekvenser.

KBT för att behandla höjdfobi brukar vara effektivt

Forskning har visat att en av de mest effektiva metoderna för att bota höjdfobi är kognetiv beteende terapi, där terapeuten och patienten aktivt jobbar tillsammans för att möta och överbrygga rädslorna. Resultatet är gängse mycket bra, runt 4 av 5 patienter blir bra efter en relativt kort behandling.

Däremot krävs det ofta att träningen fortsätter tillsammans med anhöriga för långsiktiga resultat.