Djurfobi

Den största gruppen individer som har specifika fobier är rädda för ett eller flera djur. Vanligt är fobier för kräldjur och instikter, såsom ormar, spindlar, kackerlackor, men listan över djur kan göras ungefär lika lång som det finns arter.

Hundar, katter, hajar, grodor, flugor, kor, hästar, masker, fåglar, fiskar, lejon, krokodiler, fästingar, björnar, älgar – för att nämna några. Djurfobi är inte enbart fokuserad på ”farliga” djur, utan kan även gälla igelkottar och sniglar.

Den som är rädd för djuret ifråga upplever dock djuret som väldigt hotfullt och otäckt.

Djurfobiker gör allt för att undvika ett möte med djuret

Personer med djurfobi försöker gör allt för att undvika alla situationer där man skulle bli tvingad att möta djuret. Inte sällan har man gjort upp en lång lista, på papper eller i huvudet, hur man på bästa sätt kan skydda sig mot djuret.

Eftersom man alltid vidtar mått och steg för att undvika en konfrontation med djuret, så får man aldrig en chans att göra upp med sin fobi.

Det finns många människor som lever med sin djurfobi utan några större problem, men för en del kan den påverka vardagen negativt. Kanske vågar man inte bege sig ut i skogen av rädsla för björnar eller älgar, kanske vågar man inte gå barfota på sommaren eftersom man fruktar fästingar, kanske vågar man inte sitta på en uteservering av rädsla för att det kan komma en fågel, kanske har man stora problem med att gå ner i källaren på grund av spindelfobi. Och så vidare.

Traumatiska händelser…eller inte

Djurfobi kan starta tidigt i livet, en del människor vittnar om att de varit rädda för djuret ifråga så länge de kan minnas.

Andra pekar på särskilda traumatiska händelser som början på fobin. En person som blivit biten av hund kan förstås utveckla fobier för alla andra hunder.

Dock så blir inte alla hundbitna fobiker, vilket tyder på att somliga är extra känsliga för att utveckla djurfobi, och andra inte.

Behandling med fobiträning brukar vara effektiv!

En vanlig behandling av djurfobi grundar sig i konventionell fobiträning, där man steg för steg exponderas och konfronteras med djuret.

Till att börja med få man titta på en bild, därefter tar man in djuret i rummet, och på så vis ökar man successivt närheten till djuret.

För många människor räcker det med en kortare tid terapi på detta vis för att bli kvitt sin djurfobi.

En undersökning visare till exempels att cirka 90 procent som tidigare varit fobiskt rädda för spindlar, redan efter 3 timmar fobiträning klarade att hålla i spindeln med mycket lite obehag – och att dessa resultat höll i sig även ett år senare.