Blodfobi – en överväldigande rädsla för blod

Denna fobi innebär en stark och överväldigande rädsla rädd för blod. Det känns obehagligt både att se på blod, i verkligheten eller på TV, eller bara att höra talas om det.

Det brukar vanligtvis inte spela någon roll vad för slags sammanhang det handlar om. Rädslan kan gälla allt från småsår till operationer, att se blod på en vanlig köttbit eller att sätta plåster på någon som skurit sig i fingret.

I dylika situationer känner blodfobikern initialt ett mycket starkt obehag. Detta brukar resultera i symptom som hjärtklappning och svettningar, som i sin tur följs av ett snabbt blodtrycksfall med yrsel och illamående. Inte sällan händer det att man svimmar av obehaget. Faktum är att svimningar är vanliga i upp till 70 procent av de situationer där ett starkt obehag erfars.

Det är däremot inte så vanligt med panikattacker eller paniksyndom i samband med blodfobi.

En omedelbar och drabbande fobi

Det behöver alltså inte alls handla om att blodfobikern själv har skadats för att risken för svimmning är överhängande. En teori är att en blodfobiker tolkar och upplever allt som har med blod att göra som en egen skada, och det är därför reaktionen blir så omedelbar och drabbande.

Att ”tolka” innebär inte ett logiskt resonemang, utan handlar om ett snabb kroppslig reaktion och ångest som blodfobikern har svårt att kontrollera. Denna reaktion sker alltså trots att man rent logiskt vet att det inte är farligt att titta på en operation på TV.

Man räknar generellt med att cirka 3 procent av befolkningen lider av blodfobi. Fobin debuterar ofta när man är barn och man har också noterat att det är vanligare bland individer som har en förälder eller släktning med samma problem.

Undvikande beteende

Att lida av blodfobi kan påverka ens liv markant. De flesta undviker allt som har med blod att göra. Man går inte till läkaren, man besöker inte någon på sjukhus, man tar inte sprutor, man undviker att laga mat som är blodigt, man slår över om TV:n visar blod i något sammanhang.

Om man lägger ihop alla dessa situationer, så blir det uppenbart att blodfobi kan vara extremt problematiskt att leva med. Bara en sån sak som att vägra besöka sjukhuset, kan på sikt vara livshotande.

Behandlas ofta med stor framgång

Behandling av blodfobi görs ofta med stor framgång. I väsentliga delar skiljer sig denna behandling inte nämnvärt från konventionell fobiträning på så vis att det handlar om gradvis exponering för det man är rädd för.

Den första åtgärden för att behandla blodfobi brukar dock handla om att lära sig ett par tekniker för att undvika svimmning. Det säger sig självt att en patient som svimmar inte har någon större nytta av den efterföljande träningen, varför detta är ett problem som först måste tacklas.

Bland annat görs detta genom att patienten får ”spänna kroppen” i ett antal sekunder, med syfte att undvika det blodtrycksfall som orsaker svimningen. Lider du av blodfobi ska du defintivt inte tveka att söka hjälp. Det brukar räcka med ett par behandlingar för att bli kvitt rädslorna.