FAQ

1. Vad är panikångest?
Man kan definiera panikångest på många olika sätt. Subjektvt, fysiskt, psykiskt, naturvetenskapligt, utifrån symtombilden – för att nämna några vanliga perspektiv. För att du ska få en överblick av panikångestens många skepnader rekommenderar jag att du läser igenom artiklarna under kategorin ”Allmänt om panikångest” .

2. Är panikångest ett psykotiskt tillstånd?
Nej. Faktum är att en panikattack på många sätt är raka motsatsen till att vara psykotisk. Jag har skrivit en hel artiklar om denna fråga om du vill veta mer. Klicka här för att läsa artikeln om panikångest kontra att få en psykos.

3. Kan man dö av en panikattack?
Nej. En panikattack är helt ofarlig. Och även om den som blir drabbad känner extremt obehag (dödsångest är vanligt) så kan en panikattack inte skada din kropp. Faktum är att mycket av det som händer i kroppen under en panikattack är till för att skydda kroppen och samla kraft.

4. Hur länge varar en panikattack?
Allt från någon minut till flera timmar. Jag har personligen erfarenhet av en tre timmars lång panikattack i bilen. Däremot så är det ett faktum att paniken alltid klingar av efter en stund, och kroppen återgår till ett mer balanserat läge.

Det som däremot inte ”klingar av” per automatik är paniksyndromet – det man kallar för ”förväntansångest” (även omnämnet som ”rädsla för rädlan-fenomenenet” och som i sin tur kan leda till andra, mer allvarliga psykologiska tillstånd, såsom depression och agorafobi.

5. Om panikattacker är fysiskt ”ofarliga” – varför ska man bry sig?
För det första spelar det ingen roll vad som är fysiskt farligt eller inte. Det enda som spelar någon roll är hur man upplever en panikattack på ett känslomässigt plan – och vad denna upplevelse leder till. Som nämnt kan obehandlad panikångest resultera i allvarlig psykiska ohälsa, som i sin tur kan leda till allvarlig fysisk ohälsa. Depression är ett tydligt exempel, och ett ytterst allvarlig diagnos.

Jag har själv gjort den resan och led av en svår depression under flera år. Det finns förstås många teorier om depressiva tillstånd, men jag är helt övertygad om att det var min panikångest som var ”motorn” för min depression. Ett påstående som jag också grundar på erfarenhet: i samma stund som jag blev kvitt min panikångest, försvann också alla symtom och tecken på depression.

6. Hur behandlar man panikångest?
Här är vi inne på själva ”pudelns kärna” så att säga. Och som du säkert förstår finns det inte bara en metod för att behandla panikångest.

Om man surfar runt på nätet och läser på om panikångesten, eller styr uppmärksamheten mot den gängse facklitteraturen, verkar de allra flesta ”experter” rekommendera Kognetiv Beteendeterapi. Min erfarenhet av KBT är inte odelat positiv, men i valet mellan KBT och mer traditionella psykologiska ”behandlingar” såsom psykodynamisk terapi, så skulle jag välja KBT, alla gånger. Jag la själv en halv förmögenhet på psykodynamisk terapi och det hjälpte mig på flera olika områden, men INTE att bli av med mina panikattacker. Jag testade också KBT (cirka 15 sessioner), men var under den perioden inte riktigt mottaglig för behandlingen. Det verkade inte heller som att min terapeut var speciellt insatt i paniksyndromets specifika förutsättningar – för att ge ett snällt omdöme. Visserligen är detta en subjektiv, individuell bedömning, men jag vet att jag delar den med många andra som känner att de ”provat allt”, men ändå inte blivit kvitt sitt tillstånd.