Symtom på panikångest

Det finns många olika symtom, och kombinationer av symtom, som kan vara kopplade till panikångest.

Dels fysiska symtom, dels sådana som påverkar den mentala självuppfattningen och hur man tolkar sin omgivning.

Symtomen kan också variera från gång till gång, vilket ger ytterligare bränsle till den känsla av förvirring och ångest man redan känner.

Här följer en lista med några av de vanligaste symtomen:

Fysiska:

  • Hyperventilering/hastig puls och bultande hjärta
  • Illamående
  • Svettningar
  • Tunnelseende
  • Stickningar eller domningar i händer och fötter
  • Smärta eller obehagskänslor i bröstet

Mentala:

  • känsla av overklighet, att tappa kontakten med sin omgivning
  • dödsångest
  • stark känsla av oro
  • rädsla för att bli galen, tappa kontrollen

Hur vet jag om det är panikattack eller något annat?

Besök din läkare och gör en hälsoundersökning om du är osäker på dina symtom

Om du är osäker på om du drabbats av panikångest eller en fysisk åkomma är det alltid en god idé att uppsöka läkare. Be om ett EKG, ta blodprov och kolla allmänhälsan – och beskriv din upplevelse för läkaren. En viktig del i att börja behandla panikångest är nämligen att först och främst vara övertygad om att detta är problemet. Annars är risken att du lägger en massa onödig energi och rädslor på att spekulera och analysera vad som egentligen är felet.
Hur känns det att få panikångest?

För många karakteriseras panikattackerna av yrsel och tunnelseende. För andra av svettingar och hyperventilering. Det vanliga är att en panikattack ”klinger av” efter ett par minuter, men de kan hålla i sig betydligt längre än så.

Personligen har jag haft panikattacker i intervallet en minut och upp till flera timmar av varierande styrka. En av mina värsta panikattacker varade i två timmar i bilen.

Många som haft en panikattack vittnar också att man tappar tidsuppfattningen, vilket innebär att en minut kan kännas som en timme; och tvärtom.

För mig = stark dödsångest
Att beskriva hur det känns att få en panikattack för en person som aldrig haft en är omöjligt. Även om människans suggesstiva kraft är fantastisk, går det aldrig att komma i närheten av den svarta skräck som en panikattack innebär. För mig har panikattacker alltid inneburit en intensiv och allomfattande känsla av att jag ska dö. Och det har inte spelat någon som helst roll att
min förnuft påstått annorlunda; att jag logiskt sett har ”vetat om” att det inte går att dö av en panikattack.

Just i ögonblicket när ångesten slår till är det som om varenda cell i kroppen vrålar död! död! död! och jag är känslomässigt övertygad om att min sista stund är kommen.

Efter att ha pratat med flera andra drabbade, har jag förstått att detta är ett annat vanligt symtom. Att även om ditt förnuft säger att en panikattack är ofarlig, så reagerar alla känslor och signaler i kroppen som att du håller på att dö. Men andra ord

Att veta om att en panikattack är ofarlig hjälper inte alltid

Vetskapen om att det är dina egna tankar som triggar, och ger bränsle, åt en panikattack hjälper inte. Det kan till och med kännas helt orimlig och onaturlig, vilket var fallet för min del. Jag tänkte ungefär att ”det är helt omöjligt att reagera såhär och vara fysiskt frisk, det finns inte en chans, jag kommer att dö”.

Men det är precis såhär all ångest och alla ”irrationella” rädslor och fobier fungerar. Utan rätt behandling övermannar de snabbt allt vad förnuft och logik vill säga, och tar ditt intellekt tillfånga. I detta avseende hjälper inte samtal och logik. Det enda som hjälper är att successivt och metodiskt ”omprogrammera” dina känslor och lösa upp rädslorna genom att möta dem. Det vill säga att steg för steg träna bort panikångesten.