Att hyperventilera under panikångest

En vanlig utlösare av panikattacker är hyperventilering. En fysisk definition på hyperventilering är att man andas ”för mycket”, för frekvent, och på så vis andas ut för mycket koldioxid.

Detta gör det svårare för de röda blodkropparna att överföra syre till kroppen. Exempelvis syresätts hjärnan mindre under hyperventilering vilket kan ge upphov till yrsel och känslan av att tappa kontakt med sin omgivning.

Att andas i en papperspåse, vilket är ett vanligt sätt att mildra symptomen under hyperventilering och panik, är helt enkelt ett konkret sätt att återfå balansen mellan syre och koldioxid i blodet.

Varför börjar man hyperventilera?
Vad som är grundorsaken till hyperventilering debatteras alltjämt men klart är att det ligger någon form av ångest i botten. En hel del människor hyperventilerar varje dag utan att tänka på det.

Tydliga tecken är exempelvis snabb andhämtning, flåsningar, flämtningar, gäspningar eller suckar. Om du till exempel ständigt suckar eller gäspar dig igenom dagarna kan du ligga i riskzonen att utveckla panikångest av hyperventilering.

Detta slags ”omärkliga” hyperventilering, med grund i stress och ångest, kan också vara en tidig varningssignal om att något i ditt liv inte står rätt till. Kanske är du på väg mot dina första panikattack, som kan vara första steget mot depression och/eller utbrändhet.

Som nämnt ökar frekvensen på hyperventilering under stress, och om den får eskalera kan den trigga igång en fullskalig panikattack. När denna attack väl har startat blir andhämtningen ännu snabbare och man hamnar lätt i en negativ cirkel av eskalerande panik och hyperventilering.

Inte sällan tror man att den snabba andningen bottnar i ”fel på hjärtat” eller någon annan allvarlig fysisk åkomma, vilket bara ytterligare spär på paniken.