Är panikångest detsamma som att få en psykos?

Studier har visat att många som drabbats av panikångest är oroliga över bli galna, eller, för att använda ett annat begrepp, ”psykotiska”.

Ett vanligt förekommande symptom under en panikattack är känslan av overklighet. Uppfattningen att man inte längre står i kontakt med vad som händer i världen runtomkring.

Därför är det helt logiskt att fråga sig om panikångest är detsamma som att få en psykos?

Det finns bara ett svar på den frågan. Nej, det är inte alls detsamma.

Det finns en avsevärd och helt avgörande skillnad mellan att drabbas av panikångest och att vara psykotiskt.

Under en panikattack är man nämligen högst medveten om att något är fel.

Även om man känner sig fruktansvärt rädd, har dödsångest, yrsel, illamående, har svårt att andas, känner att man förlorat uppfattningen av verkligheten, så är man hela tiden medveten om att en panikattack pågår. Man kan till och med glömma vad som hände under panikattacken efteråt, men man är likväl medveten om att en attack har inträffat.

En psykotisk individ har ingen sjukdomsinsikt

Det är också denna medvetenhet och ”sjukdomsinsikt” som är den stora skillnaden mot en psykos. Definitionen på en psykotisk person är nämligen en individ utan sjukdomsinsikt. Under en psykos vet man alltså inte om att man är ”sjuk”.

En psykotiskt person tror att han eller hon är fullt frisk och har tappat all självinsikt. Det är också därför som man inte kan döma en psykotisk person för brott, eftersom denna person agerat helt utan någon insikt i sina handlingar.

Mot denna bakgrund är panikångest faktiskt på många sätt själva motsatsen till en psykos. Hela ”syftet” med en panikattack är ju att skärpa dina sinnen och göra dig uppmärksam på en upplevd fara.

Till saken hör att individer med panikångest ofta brottas med denna typ av frågor. Stark ångest kan vara en fruktansvärd känsla att slåss mot, och för en individ med paniksyndrom innebär denna fight ett slags ständigt ifrågasättande av såväl den mentala som den fysiska hälsan.