Home  /  Produkter och terapiprogram  /  KBT – Kognetiv Beteende Terapi

KBT – Kognetiv Beteende Terapi

KBT – Kognetiv Beteende Terapi

KBT är namnet på en behandlingsform som visat sig bra resultat för personer med panikångest. KBT är vanligtvis en så kallad korttidsterapi, vilket innebär att man behöver lägga någonstans mellan 10-20 gånger hos terapeuten där ni tillsammans försöker kartlägga, behandla – och bota – din panikångest. Vi ska framöver titta lite närmare på vad denna behandling innefattar, och vad som är själva grundprinciperna i Kognetiv Beteende Terapi.

Grundar sig i inlärningsteori

KBT har sin grund i den så kallade inlärningsteorins principer. Dessa principer grundar sig i sin tur i idén om att våra mänskliga beteenden, och de symtom dessa ger upphov till, är resultatet av ett många gånger upprepat mönster av reaktioner på omständigheter i vår omgivning.

Eller enklare uttryckt: vi kan utveckla dåliga vanor, dåliga beteenden för att hantera stress, och dessa kan i sin tur ge upphov till besvärande symptom – däribland panikångest.

Men om vi nu kan lära oss dåliga vanor, så kan vi också lära om. Avlärning och inlärning är på så vis centrala i KBT.

En viktig del i behandlingen är så kallad fobiträning, det vill säga att gradvis exponera sig för de situationer där man känner sig extra sårbar och ångestfylld.

Genom detta slags gradvisa exponering och systematiska avsensitivisering programmerar man successivt om sina upplevleser, och ”lär kroppen” att hantera rädslan, men målsättning att helt eliminera den.

Distraktionstekniker och tillämpad avslappning

Distraktionstekniker är en annan viktig del av KBT. Dessa tekniker innebär att man i situationer där man känner sig orolig lär sig tänka på ett sätt som avleder tankarna och ångesten.

Tillämpad avslappning är en annan hörnsten i traditionell KBT. Dessa tekniker innebär att du lär dig sänka dina stresseskalering i jobbiga situationer.

Tillämpad avslappning är intimt sammanvävd med distraktionstekniker på så vis att de går ut på att snabbt och enkelt sänka din mevetandenivå i situationer där du är rädd för att få en panikattack.

Idealt så lär man sig att snabbt, och helt tyst för sig själv, gå ingeom varje kroppdel och känna hur man successivt slappnar av. Tanken är att under denna process ta bort den stress och spänning som ger bränsle åt panikångesten.

Fungerar KBT mot panikångest?

Som med så mycket annat är det individuellt hur man svarar på en viss form av behandling mot panikånest oavsett om det handlar om medicin mot panikångest eller en psykologiskt betingad behandling som KBT. Jag har själv genomgått ett program med 15 veckors KBT. Resultatet var att jag lärde mig mycket, men var fortfarande inte redo för att verkligen, både känslomässigt som kroppsligt, gör upp med min panikångest.

Problemet för min del var att jag under denna period hade svårt att fokusera på programmet, samt att det kostade mig 800 kr per session – ett faktum som gjorde mig stressad. Ekonomi är en realitet och en faktum som inte går att ”tänka bort”. Och alla har inte budget att lägga 15000-20000 kr på en professionell KBT-behandling.

Men har du pengarna, och känner dig tillräckligt ”redo”, så kan KBT vara ett en väg mot att bota din panikångest.

Mina reservation mot KBT är följande:

 1. resultatet av KBT för att bota panikångest beror väldigt mycket på den enskilda terapeutens kompetens. Alla har inte tillräckligt med erfarenhet av panikattacker för att ge bra hjälp.
 2. kan bli kostsamt. En behandling går loss på någonstans mellan 400-1000 kr per session.
 3. tycker att den del tekniker inte är fokuserade på att bota panikångest, utan mer att ”behandla” den, vilket inte fungerade för min del.

Alternativ till KBT

Vägen till mitt tillfrisknande gick genom Panic-Away programmet, som har stora likheter med KBT, men kostar lika mycket som en behandling. Dessutom är detta program fokuserat på panikångest och paniksyndrom, vilket var mitt största problem. Det ska också sägas att Panic Away har många likheter med KBT på så vis att det är ett program hjälper dig att träna bort din panikångest här och nu. Enligt min mening är dessutom Panic Away betydligt mer effektivt än de tekniker jag lärde mig via KBT. Du kan läsa om detta på sidan för Panic Away eller ladda ner min gratisrapport där jag berättar hur jag själv gick tillväga för att bota min panikångest.

GRATISRAPPORT! 5 Nycklar till att bota din panikångest
GRATISRAPPORT! 5 Nycklar till att bota din panikångest

Ta första steget mot ett liv i frihet idag!
I rapporten "5 Nycklar till att bota din panikångest" berättar jag om mina erfarenheter av panikångest + visar metoderna som hjälpte mig till ett liv helt fritt från panikattacker och förväntansångest. Rapporten är helt gratis att ladda ner.

Shadow left
Shadow left

Comments

 1. 30 juni 12, 4:13e m

  […] såsom KBT och likande har visat sig vara väldigt lyckade, men vad som fungerar är förstås individuellt. […]

 2. 30 juni 12, 4:53e m

  […] vissa tankar till blir en sanning. Program som Panic Away och psykologiska behandlingar såsom Kognetiv Beteende Terapi lär dig göra detta på ett systematiserat […]

 3. 30 juni 12, 6:01e m

  […] Symptom och hjälp Vanliga symptom av GAD är oro, irritation, rastlöshet och en kropp som alltid är spänd. Detta leder i sin tur till koncentrationssvårigheter och inte sällan sömnsvårigheter. Olika undersökningar pekar på att så många som fyra till procent av alla svenskar lider av GAD. Man brukar räkna med att ungefär 3 procent av alla barn har GAD, men det är inte alltid helt solklara skiljelinjer mellan vad man kallar för “överdriven ängslighet” och Generaliserat ångestsyndrom. Oavsett är detta en ångest som man behöver professionell hjälp för att hantera och behandla – exempelvis via Kognetiv Beteende Terapi. […]

 4. 30 juni 12, 9:16e m

  […] Det kan därför vara bra att veta att klaustrofobi tillhör den kategori av fobier som är lättast att bli av med. Det finns en rad behandlar med stor framgång, däribland KBT. […]

 5. 01 juli 12, 10:23f m

  […] har visat att en av de mest effektiva metoderna för att bota höjdfobi är kognetiv beteende terapi, där terapeuten och patienten aktivt jobbar tillsammans för att möta och överbrygga rädslorna. […]

 6. 01 juli 12, 10:42f m

  […] kontrollen” men faktum är att för de flesta som söker professionell hjälp, exempelvis KBT, så går det snabbt att bli av med […]

 7. 01 juli 12, 11:19f m

  […] kan också träna på att överkomma sin fobi genom vanlig fobiträning, exempelvis i form av KBT, där man börjar med att exempelvis besöka tandkliniken, för att därefter steg för steg närma […]

 8. 01 juli 12, 1:00e m

  […] Jag botade exempelvis min panikångest genom att gå med i Panic Away Programmet, vilket, enligt min mening, var både bättre och billigare än att gå till en psykolog (jag gick faktiskt till en psykolog under en lång tid månader, men med sämre resultat och större hål i plånboken). Ett annat vanligt och mer kostsam behandling är så kallad Kognetiv Beteende Terapi. […]

 9. 30 juli 12, 1:02e m

  […] är en allvarlig diagnos och det behövs professionell hjälp för att behandla den. Exempelvis har KBT visat sig vara en effektiv […]