Home  /  Viewing Category 'Psykisk ohälsa'

Category Archives: Psykisk ohälsa

Tvångsproblem, OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Tvångsproblem, OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

OCD är inget annat än den engelska benämningen för tvångsproblem, och står för Obsessive Compulsive Disorder. För att förstå vad tvångsproblem innebär, behöver man först definiera vad som avses med ”tvång”. Vad gäller OCD handlar detta problem om ett inre tvång som på ett eller annat sätt bottnar i ångest. Tvångsproblem innebär följaktligen att man […]

Läs mer »

Apati

Apati

Långvarig ångest kan ta sig uttryck i form av ett slags total apati, som kan medföra allvarliga symptom. Apatin kan gå så långt som att den drabbade förlorar kontakten med flera av sina grundläggande kroppsliga funktioner, såsom hunger, reaktioner på smärta eller liknande funktioner som är viktiga för att överleva. Apati är på så vis […]

Läs mer »

Social ångest – den vanligaste fobin

Social ångest – den vanligaste fobin

Detta slags ångest brukar vanligen betecknas som ett slags förstadie, eller en ”lättare form”, av social fobi. Social ångest är sannolikt den vanligaste typen av ångest, man räknar med att omkring hälften av befolkningen har en eller annan typ av social ångest. Sannolikheten är dock stor att denna siffran är ännu större och att de […]

Läs mer »

Posttraumatiskt stresssyndrom – PTSD

Posttraumatiskt stresssyndrom – PTSD

Detta är en typ av ångest som kan drabba individer som upplevt svåra händelser, till exempels efter krigsupplevelser, efter att man bevittnat ett mord, en svår olycka, våld, efter våldtäckt, tortyr eller misshandel. Kort sagt: Posttraumatiskt stressyndrom kan utvecklas efter att man har varit med om en riktig svår upplevelse. Det är vanligt att man […]

Läs mer »

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

När ångestkänslorna är allmänna, generaliserade, utan något specifikt ”objekt”; när det med andra ord inte är kopplade till en specifik situation eller händelse utan beror många olika aspekter i den drabbades liv, så brukar man tala om att personen lider av ett generaliserat ångestsyndrom. Denna diagnos innebär bland annat att den drabbade ofta sover dåligt […]

Läs mer »

Separationångest – om symtom och behandling

Separationångest – om symtom och behandling

När man har problem att lämna sitt hem eller får ångest utan en viss person eller anhörig som man alltid behöver ha vid sin sida, talar man att personen ifråga lider av seperationsångest. Precis som namnet avslöjar för personen svår ångest om du behöver skiljas från närstående personer under en kortare eller längre tid. Somliga […]

Läs mer »

Utbrändhet – en förklaring av vad, vem och varför

Utbrändhet – en förklaring av vad, vem och varför

Att exakt karakterisera vad begreppet ”utbrändhet” innebär är inte helt enkelt. Framförallt eftersom det används slarvigt och slentrianmässigt i alla möjliga sammanhang för att beteckna vitt skilda saker. Det har också blivit något av ett modeord att kalla sig för utbränd. Inte sällan hör man personer som ”brände ut sig” förra veckan, men nu har […]

Läs mer »

Depression – om symtom, beteende och behandling

Depression – om symtom, beteende och behandling

Det finns många typer och definitioner av depression som sjukdom. Kännetecknande för en depression är att den varar betydligt längre än normal sorgsenhet och melankoli, med tydliga känslor av hjälplösthet, hopplöshet, apati och handlingsförlamning. En av mina bekanta, som tagit sig upp ur en årslång depression, gav mig en mer färgstark defintion: ”Depression är att […]

Läs mer »