Home  /  Viewing Category 'Allmänt om Panikångest'

Category Archives: Allmänt om Panikångest

Det finns hopp i hopplösheten

Det finns hopp i hopplösheten

Skräck och hopplöshet. Känslor som jag brottades med varje dag under nästan tre år. Om du befinner dig mitt i den där kampen vill jag att du ska veta en sak. Det finns hopp. Det finns en väg för dig att gå mot ett liv fri från panikångest. Jag minns hur det var att vakna […]

Läs mer »

5 Vanliga Myter om panikattacker och panikångest

5 Vanliga Myter om panikattacker och panikångest

# 1. Att hjärtat slutar slå När jag erfor min första panikattack var jag helt övertygad om att det var ett allvarligt fel på mitt hjärta. Jag trodde helt enkelt att det var frågan om en hjärtattack. Nu har jag aldrig haft en hjärtattack och det var följaktligen bara i min egen föreställningsvärld som jag […]

Läs mer »

Vem får panikångest? 4 vanliga gemensamma nämnare!

Vem får panikångest? 4 vanliga gemensamma nämnare!

Mekanismerna bakom varför vissa människor utvecklar panikångest och andra inte är alltjämt omdebatterad. Precis som i de flesta vetenskapliga sammanhang handlar diskussionen om arvets och cellernas betydelse å ena sidan, och om miljön och de sociala faktorerna å den andra. Enligt min mening ligger svaret sannolikt någonstans mitt emellan. Vissa människor har en genetik (ett […]

Läs mer »

Panikångest, dödstankar och självmordstankar

Panikångest, dödstankar och självmordstankar

Min rädsla för panikattacker, och det vrådjup av ren, rå ångest som de rev upp i mitt medvetande, var en skräck jag inte trodde var möjlig. För en person som aldrig haft en panikattack är det omöjligt att förstå. Jag led av panikångest i nästan tre år. Depression och utmattningssyndrom följde i dess spår. När […]

Läs mer »

Anhörig till person med panikattacker – ett par råd och tankar

Anhörig till person med panikattacker – ett par råd och tankar

Att vara förälder, vän eller på annat sätt anhörig till en person som lider av panikångest är inte lätt. Det tar vanligen väldigt lång tid för den drabbade att förstå vad som händer i kroppen, och att på samma gång förklara för någon annan var ”felet” ligger är förstås jättesvårt. Förståelse för att det tar […]

Läs mer »

Är panikångest detsamma som att få en psykos?

Är panikångest detsamma som att få en psykos?

Studier har visat att många som drabbats av panikångest är oroliga över bli galna, eller, för att använda ett annat begrepp, ”psykotiska”. Ett vanligt förekommande symptom under en panikattack är känslan av overklighet. Uppfattningen att man inte längre står i kontakt med vad som händer i världen runtomkring. Därför är det helt logiskt att fråga […]

Läs mer »

Dina tankemönster triggar din panikångest

Dina tankemönster triggar din panikångest

En sak är väldigt säker när du drabbas av din första panikattack. Detta är en reaktion på ett negativ livsföring som pågått under en längre tid. Att få panikångest är en lång process, precis som det är att bli av med den. Den enskilt viktigaste faktorn i sammanhanget är dina tankar. Personer som drabbas av […]

Läs mer »

Att hyperventilera under panikångest

Att hyperventilera under panikångest

En vanlig utlösare av panikattacker är hyperventilering. En fysisk definition på hyperventilering är att man andas ”för mycket”, för frekvent, och på så vis andas ut för mycket koldioxid. Detta gör det svårare för de röda blodkropparna att överföra syre till kroppen. Exempelvis syresätts hjärnan mindre under hyperventilering vilket kan ge upphov till yrsel och […]

Läs mer »

Om fysisk aktivitet för att behandla panikångest

Om fysisk aktivitet för att behandla panikångest

Ett vanligt uttryck både bland psykologer och läkare är att ”kropp och själ hör ihop”. En del experter är mer radikala och påstår att det inte finns någon bevisad distinktion mellan kropp och själ (det som kallas för ”dualism), att allt är ett; liksom att det inte finns någon poäng med att skilja ut det […]

Läs mer »

Symtom på panikångest

Symtom på panikångest

Det finns många olika symtom, och kombinationer av symtom, som kan vara kopplade till panikångest. Dels fysiska symtom, dels sådana som påverkar den mentala självuppfattningen och hur man tolkar sin omgivning. Symtomen kan också variera från gång till gång, vilket ger ytterligare bränsle till den känsla av förvirring och ångest man redan känner. Här följer […]

Läs mer »