Home  /  Allmänt om Panikångest  /  Vanliga orsaker till panikångest

Vanliga orsaker till panikångest

Vanliga orsaker till panikångest

I den ständigt pågående diskussionen om vad som orsakar panikångest finns i princip två vetenskapliga inriktningar.

  • Å ena sidan har vi den genetiska aspekten. Om du har föräldrar eller släktingar som haft panikattacker är risken större att du blir drabbad. Man skulle kunna uttrycka det som att om det finns panikångest i arvsanlagen, så är det sannolikt att du är extra känslig för situationer och miljöer som kan trigga panikångest.
  • Å andra sidan har så har vi miljön. De allra flesta som utvecklar panikångest har en längre tid befunnit sig i ett sammanhang med intensiv stress och prestationskrav. Men långt ifrån alla som lever under stor stress och press under en lång tid utvecklar panikångest.

Det finns med andra ord inga givna eller enkla samband mellan arv och miljö, kontra orsaken till varför somliga drabbas panikångest, och andra inte.

Den negativa stressen spelar stor roll

Om jag vore tvungen att i en mening sammanfatta vad som orsakar paniksyndrom skulle det bli följande.

Om du under lång tid utsätter dig för negativ stress utan möjlighet att kontrollera situationen eller återhämta dig, är du i riskzonen för att utveckla panikångest.

Vad som är ”lång tid” är individuellt. Alla har vi olika grader av stresstålighet. Jag har också valt formuleringen ”negativ stress” eftersom stress inte per automatik är dålig.

Det är stressen som inte öppnar för positiv feedback och som ”återkopplar” med ny energi, som man ska se upp med!

Till exempels stressar man kroppen oerhört under ett fysiskt träningspass, men denna stress hjälper kroppen att ladda på med positiv feedback i form av bättre hälsa. (Däremot så är det ju inte hälsosamt att träna dygnet runt, utan att vila emellan.)

Upplevelse av att inte kunna kontrollera sin situation = negativ stress

Att inte kunna kontrollera situationen, eller snarare, att under en lång tid uppleva att man inte har någon kontroll över sin livssituation, är en annan återkommande ”ingrediens” hos individer som drabbas av panikattacker.

Att uppleva en situation som bortom ens kontroll betyder inte att man är fysiskt tvingad att utföra vissa aktiviteter. Vanligen handlar det om ett slags psykologiskt inre tvång som man kanske inte alltid är så medveten om.

Inte sällan handlar det om individuella prestationskrav. Det vill säga ett slags inre press som man sätter på sig själv.

Det kan handla om att man vill vara duktig på jobbet, att man vill vara sina föräldrar till lags, att man vill vara bäst jämt och ständigt bara för att man mår dåligt annars, och andra faktorer som har med ens personliga upplevelse av situations kontrollmöjligheter att göra.

Den inre dialogen upprepar i detta avseenden ofta samma fraser ”jag har inget val, jag måste ju jobba 12 timmar för annars funkar det ju inte på min arbetsplats” eller ”jag måste plugga till jurist, vad ska mina föräldrar annars tänka” och så vidare.

De klassiska ”epiteten” på en individ som drabbas av panikattacker är en person:

  • som har svårt att säga nej
  • som är ambitiös och målmedveten
  • som är kreativ och ”driftig”

Bristen på vila och ny energi

En annan gemensam faktor bland de flesta individer som utvecklar panikångest är bristen på vila – och sålunda påladdning av ny energi. Det kan inte nog understrykas hur fruktansvärt förödande en livsföring med ständigt återkommande negativ stress utan möjlighet till ordentlig vila och återhämtning mellan varven kan bli.

Konstant stress under en lång period kan nämligen förstöra kroppens signalsystem för vila. Utbrändhet är ett extremttillstånd i detta avseende. Individer som drabbats av utbrändhet har stressat under en så lång tid att kroppens hormonella balans av kortisol har satts ur spel.

När det sker kan kroppen inte längre gå ner i varv, utan fortsätter ”gasa”, det vill säga utsöndra kortisol, trots att du rent fysiskt är stilla. Under detta tillstånd av ständig stress är det inte ovanligt att individen även drabbas av panikångest.

En förändring krävs

Sammanfattningvis kan man alltså konstatera att individer som drabbas av panikångest:

  • ofta är utsatta för negativ stress under en lång period
  • ofta upplever sin livssituation som svår eller omöjlig att kontrollera/påverka
  • aldrig eller sällan tar sig tid, eller upplever sig ha tid, till återhämtning och vila
  • ofta är en driftig, målmedveten person som har svårt för att säga nej

Detta är dock inget exakt vetenskap, utan ska förstås som ”mönster” och ”tendenser”. Vi är alla olika individer. Och det finns givetvis personer som drabbas av panikångest utan att passa in alls i nyss nämnda mönster. Men vad som än är orsaken till att du drabbats av panikångest, så är det egentligen bara en sak som är viktig att förstå. Något står inte rätt till.

Panikångest kan på så vis tolkas som en kroppens varningssignal att det är hög tid att stanna upp och ifrågasätta – och göra förändringar i – ditt liv.

Ta tag i dina problem direkt

Har du nyligen drabbats av panikattacker så råder jag dig att genast påbörja processen att göra upp med dem. Allra helst då de ofta återföljs av allvarliga diagnoser såsom depression och utmattningssyndrom (vilket blev fallet för mig). Som jag nämnt kan jag varmt rekommendera programmet Panic Away – här hittar du en metod som verkligen fungerar för att inte bara ”behandla” panikångest, utan att bota den för gott.

Läs mer på denna sida för Recensioen och Omdöme av Panic Away.

GRATISRAPPORT! 5 Nycklar till att bota din panikångest
GRATISRAPPORT! 5 Nycklar till att bota din panikångest

Ta första steget mot ett liv i frihet idag!
I rapporten "5 Nycklar till att bota din panikångest" berättar jag om mina erfarenheter av panikångest + visar metoderna som hjälpte mig till ett liv helt fritt från panikattacker och förväntansångest. Rapporten är helt gratis att ladda ner.

Shadow left
Shadow left